نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان تیزپرداز ورژن 14 در سه سطح نرم افزار حسابداری پایه، نرم افزار حسابداری تکمیلی و نرم افزار حسابداری پیشرفته در یک فایل، قابل دانلود می باشد.
پس از دانلود نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان، این نرم افزار حسابداری تیزپرداز را نصب و بر حسب نیاز، یکی از سطوح نرم افزار حسابداری را انتخاب نموده و کد فعالسازی نرم افزار حسابداری را دریافت نمایید. سپس وارد نرم افزار حسابداری تیزپرداز شده و اطلاعات خود را ثبت نمایید.به مدت یک ماه می توانید نرم افزار حسابداری رایگان را به صورت کامل تست نمایید.

لازم بذکر است پس از نصب کامل نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان تیزپرداز، یک آیکن حقوق و دستمزد نیز به صفحه دسکتاپ سیستم کاربران اضافه می شود علاوه بر تست نرم افزار حسابداری رایگان تیزپرداز، می توانید پیش نمایش نرم افزار حقوق و دستمزد را مشاهده و در صورت نیاز این نرم افزار حقوق و دستمزد را خریداری نمایید.

جهت دریافت لینک نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان, فرم زیر را پر نمایید.