جهت استفاده از امکانات سطوح بالاتر نرم افزار به راحتی می توانید با پرداخت مبلغ مابه التفاوت قیمت سطح برنامه خود و سطح مورد نظر، برنامه خود را به راحتی ارتقا دهید.

امکانات نرم افزار حسابداری مقدماتی پایه تکمیلی پیشرفته
 آموزش پیشرفته صوتی و تصویری و همچنین به صورت مکتوب tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ورود اطلاعات بدون موس ( با کیبورد جهت سهولت و سرعت ) و با موس tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 تهیه نسخه پشتیبانی با حجم بسیار کم tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ارسال بک آپ از طریق خط تلفن با سرعت بالا (به دلیل حجم کم) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 فکس صورت حساب، فاکتور و تماس تلفنی با مشتری از طریق برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 حواله خروج از انبار، گزارشات و غیره با کلیه چاپگرها و چاپ رولی فاکتور 8cm tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 چاپ صورت حساب ها، فاکتورها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 قابلیت اصلاح و حذف اسناد، فاکتورها، چکها و …در صورت بروز اشتباه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه سود و زیان به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و به تفکیک هر کالا tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مشاهده سود و زیان کلی در هر ماه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ثبت قیمت پیش فرض خرید و سه پیش فرض فروش برای هر کالا tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 انتقال اتوماتیک اطلاعات به سال مالی جدید tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 رویت و چاپ جزئیات فاکتورها و اسناد بانکی در حساب اشخاص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 صدور پیش فاکتور tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 صدور فاکتور برگشت از خرید و فروش tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 کنترل برگه های دسته چک tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق، بانکها و لیست فاکتورهای خرید و فروش tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش خالص اسناد دریافتنی ، پرداختنی و در جریان وصول tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 راس گیری اتوماتیک از اسناد بانکی(چکها) در صورتحساب اشخاص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان انتقال اطلاعات (گزارشات) به نرم افزار Excel tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ایجاد سه دفتر مالی با تهیه پکیج سه تایی روی همان رایانه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
دفترچک (انتقال چک ها به بانک، تایید وصول چک ها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 چستجوی پیشرفته چک tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان معرفی کالا تا (10000000) و معرفی حساب اشخاص تا (100000) کد tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 هشدار برای فروش با نرخ کمتر از پیش فرض خرید یا فروش یا میانگین آنها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ارتقا برنامه به سطوح بالاتر با پرداخت مابه التفاوت قیمت برنامه ها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 راس گیری اسناد بانکی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان تهیه نسخه پشتیبانی بر روی CD و دیسکت و حافظه قابل حمل به طور مستقیم از برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان معرفی کاربر و رمز گذاری جهت ورود به برنامه 1 کاربر 1 کاربر 5 کاربر نامحدود
 معرفی انبار 1 انبار 10 انبار 99 انبار
 امکان انتقال کالا بین انبارها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان گروه بندی کالاها و اشخاص 5 گروه 20 گروه 100 گروه نامحدود
 بررسی وضعیت بدهکاران و مرتب سازی بر پایه راس تاریخ بدهی، نام و کد شخص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 بررسی وضعیت بستانکاران و مرتب سازی براساس نام و کد شخص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی براساس نام و کد شخص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 تراز اسناد بانکی (تراز اسناد دریافتنی،پرداختنی،در جریان وصول به صورت ماهانه و محاسبه وضعیت مثبت یا منفی در هر ماه) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش آمار کل انبارها به تفکیک هر انبار و یا گروه کالا در هر انبار tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 سیستم چند واحدی کالا و معرفی واحد برای کالاها تا 50 واحد نامحدود
 پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید و گزارش چک های پرینت شده tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان طراحی فاکتور همراه با نمونه های طراحی شده 7 نمونه 15 نمونه
 هشداربرای چک ها و اسناد پرداختنی (آلارم چک) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 استفاده از شماره فنی برای هر کالا جهت صدور فاکتور tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان اضافه نمودن درصد و مبلغ حق ویزیتور در پشت فاکتور فروش tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 قابلیت شبکه نمودن تا 2 نرم افزار با تهیه 2 بسته نرم افزاری tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 قابلیت شبکه نمودن بیش از 2 نرم افزار (با تهیه چند بسته نرم افزاری) نامحدود
 امکان ثبت سند تولید و فرمول تولید tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه قیمت تمام شده اجناس تولیدی tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان چاپ بارکد tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش عملکرد کاربران بصورت کلی و جداگانه tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش میزان فروش کالای مورد نظر به هر شخص یا گروه اشخاص در هرماه tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش میزان خرید و فروش هر کالابه صورت روزانه، ماهانه و دوره زمانی دلخواه tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش خالص آمار کالا در کلیه انبارها تا تاریخ دلخواه به تفکیک انبار و گروه کالا tik – Altınbaş Üniversitesi
 جستجوی پیشرفته (چک، نقد، هزینه، اشخاص، بانکها، کالا و جستجوی کلی) tik – Altınbaş Üniversitesi
 لیست چکهای برگشتی tik – Altınbaş Üniversitesi
 سند آزاد tik – Altınbaş Üniversitesi
 اقساط tik – Altınbaş Üniversitesi
 مالیات بر ارزش افزوده tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 برچیدن و نصب مجدد برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 جستجوی کالا در کل سیستم (Ctrl+Q) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 جستجوی اشخاص در کل سیستم (Ctrl+S) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 رویت ریز خرید و فروش کالا tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 معرفی چند صندوق و استفاده از سیستم چند صندوقه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 رویت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 مبلغ به حروف در فاکتورها، اسناد و هزینه ها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه و ثبت ابعاد کالا در فاکتورها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 ثبت شماره سریال کالا در فاکتورها tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش سریالهای موجود برای هر کالا tik – Altınbaş Üniversitesi
 ثبت تاریخ انقضاء کالا در فاکتورها tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش تعداد کالاهایی که اعتبارشان رو به اتمام است tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش موجودی هر کالا براساس تاریخ های انقضاء آن کالا tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا در فاکتورها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه تخفیف کالا در هر سطر فاکتور tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 ثبت کد پستی، کد ملی، ایمیل، کد اقتصادی وغیره در معرفی اطلاعات کامل اشخاص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه سود و زیان هر شخص در بخش مدیریت قسمت سود و زیان tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 محاسبه سود و زیان هر فاکتور دربخش مدیریت قسمت سود و زیان tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 تراز چهار ستونی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 تعیین نام واحد ارز tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 ثبت نقطه سفارش کالا و گزارش کالاهایی که مقدارشان به نقطه سفارش رسیده است tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 هشدار برای کسری بانک، هنگام نقد کردن یا تایید وصول اسناد پرداختنی و یا هزینه بانکی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 هشدار برای کسری صندوق، هنگام برداشت یا هزینه از صندوق tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان معرفی کالاهای خدماتی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان طراحی و پرینت فاکتور رسمی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 نمایش حق ویزیتور و فیش های دریافتی و پرداختی در گزارشات تفکیکی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان واریز مبلغ از بانک به شخص در حواله انتقال حساب tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 فاکتور باز tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 هشدار در حواله بانک به شخص وقتی میزان پرداخت از موجودی بانک بیشتر باشد tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان افزایش یا کاهش درصدی قیمت خرید و قیمت پیش فرض فروش برای یک گروه یا کلیه گروه ها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 تراز آزمایشی دو ستونی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 تراز آزمایشی چهار ستونی tik – Altınbaş Üniversitesi
 موجودی ریالی هر گروه کالا tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان معرفی زیرگروه اصلی و فرعی برای کالا tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان تنظیم کردن عدم ثبت پرداخت از بانک یا صندوق در صورت کسری tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان ورود به صفحه ی رمز یا تغییر کاربر بدون خروج از برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان درج دو کد فاکتور در فاکتور خرید و فروش tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 نمایش کلام روز در کلیه قسمت های برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مرتب نمودن فهرست فاکتورها براساس تاریخ، کد شخص، نام شخص، شماره فاکتور، مبلغ و مانده فاکتور و کد صندوق tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 برنامه دفتر تلفن و یادآور با قابلیت پخش اذان tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مرتب نمودن گزارش خالص اسناد در جریان وصول tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مرتب نمودن گزارش خالص اسناد پرداختنی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مرتب نمودن گزارش خالص اسناد دریافتنی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان درج شماره کارت و توضیحات در معرفی حساب های بانکی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 آلارم اسناد دریافتنی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 آلارم اسناد در جریان وصول tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 آلارم کالاهایی که مقدارشان به سفارش رسیده tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 آلارم اقساطی که موعدشان رسیده tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان تیک دار کردن حسابها در گزارش اشخاص و رویت وضعیت حسابها tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 قابلیت طراحی برای فاکتور خرید، پیش فاکتور فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و گزارش خالص، معرفی کالا، سند آزاد، چک  باطله، چک تضمینی و حواله خروج کالا tik – Altınbaş Üniversitesi
 قابلیت طراحی پرینت تراز 2 و 4 ستونی و گزارش آمار کالا tik – Altınbaş Üniversitesi
 قابلیت معرفی گروه هزینه tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش چک های پاس شده، وصول شده و برگشتی tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 نمایش راس طلب (مدت تاخیر طلب) در وضعیت بستانکاران tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 گزارش میزان فروش هر ویزیتور در گزارشات ویژه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 هشدار فاکتور موعد رسیده در اول برنامه tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 حواله خروج کالا در فهرست فاکتور tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 ارسال پیامک از طریق برنامه (سیستم ماژول پیامکی) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان گرفتن حواله خروج کالا از چند فاکتور tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مرتب سازی گزارش آمار کالا بر اساس حروف الفبا tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 نمایش گزارش خالص اسناد دریافتنی و پرداختنی و در جریان وصول به تفکیک هر بانک tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان مرتب سازی بر اساس مبلغ بدهی در بررسی وضعیت بدهکاران و گزارش اشخاص tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 اتصال نرم افزار به دستگاه PC POS (آسان پرداخت، پاسارگاد و پارسیان) tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi
 امکان تاریخ تسویه برای فاکتور فروش tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi tik – Altınbaş Üniversitesi