اخبار فناوری

افزایش سرعت اینترنت!

طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزینه‌ی ضریب اشتراک یک به هشت در مصرف پهنای باند اینترنت حذف می‌شود، پیش از این در اختصاص پهنای باند شک و شبهه‌ی ضریب اشتراک وجود داشت

و میزان سرعت اینترنت کاربران، با تحلیل‌هایی در مورد اشتراک میزان پهنای باند همراه بود. هم اکنون ضریب اشتراک حذف شده است.جوشقانی در این زمینه گفت: «حذف ضریب اشتراک به این معنا خواهد بود که اگر تا قبل از این اپراتور سرویس‌دهنده اینترنت، پهنای باند را بین یک تا ۸ کاربر به اشتراک می‌گذاشت، هم اکنون باید به همان سرعت درخواست مشترک، به وی سرویس دهد.»
معاون رگولاتوری گفت: «طبق مصوبه‌ی جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای اینترنتی ملزم به افزایش پهنای باند اینترنت شده‌اند. اگر با مواردی برخورد کنیم که میزان پهنای باندی که در پروانه‌ اپراتورهای اینترنتی به عنوان سرانه دیده شده است کمتر باشد، دستور توقف فروش را صادر می‌کنیم.»
جوشقانی توضیح داد: «قانون جدید به این معنا نیست که اگر اپراتوری اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه به مشترک فروخت، باید تمام پهنای باند درخواستی را به صورت اختصاصی به او بدهد، بلکه اپراتور اینترنت باید رفتار مشترک را رصد کرده و بر مبنای رفتار مشترک شبکه‌ی خود را طراحی کند تا بر این اساس به مشترک سرویس مناسب و با پهنای باند خوب ارائه شود.»
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: «در مصوبه جدید، اپراتورهای اینترنتی موظفند شبکه‌ خود را به گونه‌ای طراحی کنند که مشترک سرویس مناسبی طبق درخواست خود و برمبنای هزینه‌ای که پرداخت شده، دریافت کند. البته اینکه چه میزان پهنای باند به کاربر هر اپراتور اختصاص خواهدیافت بر اساس طراحی خاص شبکه‌ی اپراتورها خواهد بود.»
معاون رگولاتوری اعلام کرد:‌ «اپراتور اینترنتی باید به ازای هر مشترک، سرانه‌ی پهنای باند مشخصی داشته باشد و به کاربران ارائه دهد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پروانه‌ی اپراتورهای ارتباطات ثابت (FCP) مشخص کرده‌ایم که میزان سرانه‌ی پهنای باند به ازای هر مشترک باید حداقل چه رقمی باشد. با در نظر گرفتن این تخصیص پهنای باند و میزان کیفیتی که اپراتورها در اختیار مشترک می‌گذارند، مشخص خواهد شد که کم فروشی‌ می‌کنند یا نه.»
جوشقانی گفت: «در صورتی که اپراتورهای اینترنتی طبق پروانه عمل نکنند و پهنای باند اینترنت به کاربر را کمتر از حد مشخص شده ارائه دهند، به آنها اخطار داده و دستور توقف فروش خواهیم داد. این کار گامی در جهت افزایش کیفیت سرویس اینترنت به کاربران خانگی و تجاری، اپراتورهای ارتباطات ثابت و مخابرات بوده و به زودی برای کاربران اینترنت همراه نیز تعریف خواهد شد.»

منبع مهر zoomit