اخبار فناوری

امکان ترابرد پذیری اپراتورها

بر اساس اطلاعات بدست آمده از منابع معتبر، ترابردپذیری تلفن همراه به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و اپراتورها منتظر دستور معاون رگولاتوری برای اجرای آزمایشی و در حد محدود ترابردپذیری به صورت هم‌زمان هستند.

در دوره‌ی آزمایشی قرار است تعداد محدود و در حد چند هزار شماره ترابردپذیری را انجام دهند و پس از اطمینان از صحت انجام ترابرد و آزمایش نحوه‌ی پاسخگویی اپراتورها، طرح ترابردپذیری شماره‌ی تلفن همراه به صورت سراسری در سطح کشور آغاز خواهد شد.
بر اساس این اطلاعات مراسم راه اندازی ترابردپذیری شماره‌ موبایل در هنگام افتتاح رسمی انجام خواهد شد.
تا این لحظه بر اساس اظهار افراد آگاه اپراتورهای تلفن همراه کشور منتظر دستور صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مدیر اجرای طرح ترابردپذیری) هستند تا مرحله‌ی اجرای تست تجاری را آغاز کنند.
پیش از اجرای این آزمایش تجاری، آزمایش‌های پایه‌ به صورت آزمایشگاهی و ساختمانی اجرا شده و پس از رفع ایرادات، سه اپراتور تلفن همراه آماده‌ی اجرای ترابردپذیری در مرحله‌ی آزمایش تجاری هستند.
شنیده‌ها حاکی است اجرای رسمی ترابردپذیری پس از مشخص شدن نتایج آزمایش تجاری خواهد بود و این زمان به صورت دقیق مشخص نشده است. البته دو زمان یک هفته و ۳۰ روز از برخی منابع غیر رسمی اعلام شده است که نمی‌توان به آنها اتکا کرد.

منبع زومیت