لطفا جهت استفاده از امکان پکیج سه تایی (افزونه سه فروشگاه ) از طریق واریز به بانک مهر ایران اقدام نمایید.

مهر ایران به نام سید ابوطالب صادقی

ش کارت:6063731093477462

مبلغ هر پکیج سه تایی 875 هزار تومان میباشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.7357-021