فرم همکاری

– تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.
– شرکت نیک رایان تیزپرداز جهت تکمیل کادر پشتیبانی تلفنی از خانم هایی که واجد شرایط ذیل می باشند دعوت بعمل می آورد.
– لیسانس حسابداری ، آشنا به کامپیوتر و اینترنت ، فن بیان و احترام به مشتری ، دارا بودن پشتکار و روحیه در کارهای گروهی ، متدین و محجبه ، کسب نمره قبولی در آزمون و مصاحبه علمی
– در صورت دارا بودن شرایط فوق، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید تا پس از بررسی اطلاعات ارسال شده با شما تماس گرفته شود.