امکانات ورژن 14 نرم افزار حسابداری

 • اضافه شدن دو ظاهرجديد ( طرح ويندوز 10 ) به برنامه (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • امکان رويت حسابهاي سال مالي قبل يا بعد درسال مالي جاري درگزارش اشخاص با انتخاب بازه زماني دلخواه از سالهاي قبل يا بعد (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان رويت حسابهاي سال مالي قبل يا بعد درسال مالي جاري درگزارش صندوق با انتخاب بازه زماني دلخواه از سالهاي قبل يا بعد (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان رويت حسابهاي سال مالي قبل يا بعد درسال مالي جاري درگزارش هزينه ها با انتخاب بازه زماني دلخواه از سالهاي قبل يا بعد (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان بک آپ گيري و ارسال آن به ايميل به صورت اتوماتيک در منوي امکانات /تهيه نسخه پشتيباني   ( پيشرفته )
 • امکان اضافه کردن عکس مشتري در معرفي اطلاعات کامل اشخاص ( پيشرفته)
 • امکان رويت تصوير مشتري در فاکتور فروش هنگام ثبت مشتري در فاکتور (پيشرفته)
 • امکان مشخص نمودن يک حساب به عنوان بدحساب در معرفي اطلاعات کامل اشخاص جهت هشدار هنگام ثبت اسناد (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان غير فعال کردن يک حساب در قسمت معرفي اطلاعات کامل اشخاص جهت عدم ثبت سند به نام آن حساب (پيشرفته،تکميلي و پايه )
 • امکان ثبت کارپرداز و آدرس ايميل و آدرس سايت و 2 آدرس براي هر حساب در قسمت معرفي اطلاعات کامل اشخاص (سطح پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان باز کردن فاکتور فروش در هرجاي برنامه با زدن کليد هاي ترکيبي Alt+F (سطح پيشرفته )
 • امکان باز کردن فاکتور خريد در هرجاي برنامه با زدن کليدهاي ترکيبي Alt+K (سطح پيشرفته )
 • امکان باز کردن سند دريافت در هرجاي برنامه با زدن کليدهاي ترکيبي Alt+D (سطح پيشرفته )
 • امکان باز کردن سند پرداخت در هرجاي برنامه با زدن کليدهاي ترکيبي Alt+P (سطح پيشرفته )
 • امکان بازکردن قبض هزينه در هرجاي برنامه با زدن کليدهاي ترکيبي Alt+H (سطح پيشرفته )
 • امکان بازکردن حواله انتقال حساب در هرجاي برنامه با زدن کليدهاي ترکيبي E+Alt  (سطح پيشرفته )
 • امکان بازکردن سند آزاد در هرجاي برنامه با زدن کليدهاي ترکيبي Alt+A (سطح پيشرفته )
 • محاسبه سود و زيان براساس روش موجودي پايان دوره لايفو ، ميانگين و لايفو (سطح پيشرفته )
 • جستجوي چند کلمه اي در جدول جستجوي پيشرفته کالا (CTRL+Q) و يا جستجوي پيشرفته اشخاص (CTRL+S از طريق جدا کردن کلمات با علامت + وزدن کليدهاي ترکيبي shift +f12 )(سطح پيشرفته )
 • خروجي به اکسل گزارش آمار کالا به همراه آخرين قيمت فروش و خريد در قسمت گزارش آمارکالا( پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • گزارش چکهاي خرج شده ، نقد شده دريافتي و پرداختي در منوي گزارشات (سطح پيشرفته)
 • امکان پرداخت مستقيم از بانک يا صندوق به حساب بانکي مشتري در سند پرداخت (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان پرداخت مستقيم از حسابهاي بانکي يا صندوق به حساب فروشنده در پشت فاکتور خريد (پيشرفته، تکميلي و پايه )
 • امکان ثبت هزينه هاي مختلف از بانکها در قبض هزينه (پيشرفته ، تکميلي و پايه)
 • گزارش ميزان خريد و فروش مقداري وريالي به تفکيک هرانبار در منوي گزارشات /گزارش خريد و فروش روزانه /گزارش پيشرفته (سطح پيشرفته)
 • گزارش ميزان خريد و فروش براساس يک کالا و يا يک گروه از کالاها در منوي گزارشات /گزارش خريد و فروش روزانه /گزارش پيشرفته (سطح پيشرفته )
 • گزارش ميزان خريد و فروش براساس يک ويزيتور ، يک کاربر ، يک شخص يک گروه از اشخاص در منوي گزارشات /گزارش خريد و فروش روزانه /گزارش پيشرفته (سطح پيشرفته)
 • گزارش ميزان خريد و فروش هرکالا با کسر از تخفيف سطر به سطر و يا درصد تخفيف پشت فاکتور در منوي گزارشات /گزارش خريد و فروش روزانه /گزارش پيشرفته (سطح پيشرفته)
 • امکان محاسبه سود يک شخص در بازه زماني متغيير در منوي مديريت / محاسبه سود و زيان (سطح  پيشرفته و تکميلي)
 • محاسبه سود و زيان کالاي انتخابي در منوي مديريت /محاسبه سود و زيان (سطح پيشرفته )
 • امکان تغيير فونت برنامه در بخش تغيير صفحه، پايين صفحه سمت چپ (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • امکان تغييرقيمت پيش فرض خريد با تغيرکردن في کالا درفاکتورخريد در منوي تنظيمات /تنظيمات مربوط به فاکتور آيتم 15(پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان اصلاح و يا تغيير کد فاکتور در منوي مديريت/ فرم تغيرات خاص (سطح پيشرفته )
 • امکان تغيير کد شخص در منوي مديريت / فرم تغييرات خاص (سطح پيشرفته )
 • امکان تغيير کد کالا در منوي مديريت / فرم تغييرات خاص (سطح پيشرفته )
 • امکان تغيير کد هزينه در منوي مديريت / فرم تغييرات خاص (سطح پيشرفته )
 • امکان غير فعال کردن اصلاح و حذف اسناد قبل از يک تاريخ خاص در قسمت مديريت حدود دسترسي   کاربران بخش پيشرفته (پيشرفته )
 • خروجي به اکسل ترازکل حسابها درمنوي مديريت /تراز کل حساب ها کليد Ctrl+E (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • امکان محدود کردن دسترسي کاربر در منوي گزارشات /رويت وضعيت حساب در منوي مديريت /حدود دسترسي کاربران / پيشرفته / آيتم هاي 12 الي 20 (پيشرفته )
 • رويت نمودار سود و زيان هر دفتر مالي در قسمت سود و زيان (سطح پيشرفته )
 • صدور فاکتور فروش و خريد اماني (پيشرفته )
 • صدور فاکتور ضايعات (پيشرفته )
 • صدور سفارش خريد (پيشرفته و تکميلي )
 • صدور سند تجزيه و سند توليد پيشرفته (سطح پيشرفته )
 • رويت نمودار گزارش اشخاص (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • خروجي به اکسل در فهرست فاکتور هاي خريد و فروش (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • امکان ثبت عکس کالا درقسمت معرفي کالا (سطح پيشرفته )
 • فاکتور سريع (براي مانيتورهاي لمسي يا استفاده از عکس کالا) (سطح پيشرفته )
 • ثبت ساعت و نام کاربر هنگام صدور فاکتور فروش و خريد و رويت آن در فهرستفاکتورها ( پيشرفته، تکميلي )
 • قابليت تنظيم بازگرداني بک آپ هاي گرفته شده قفط روي برنامه هاي با سريالهاي مورد نظر در قسمت   تهيه نسخه پشتيباني (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان تغيير کد حساب فروش روزانه (کد 1) در فاکتورهاي فروش در سيستمهاي بارکدي (سطح پيشرفته )
 • امکان غير فعال کردن برنامه و ورود به قسمت رمز عبور در مدت زماني خاص که از برنامه استفاده نشده باشد در قسمت تنظيمات بخش مديريت آيتم 12 (سطح پيشرفته ، تکميلي)
 • امکان معرفي کد اشخاص تا 10 رقم جهت ثبت کد ملي بجاي کد شخص (پيشرفته،تکميلي و پايه )
 • امکان معرفي کد کالا تا 25 رقم( پيشرفته )
 • امکان بک آپگيري اطلاعات بيش از 10 مگا بايت براي حسابداري هاي با حجم اطلاعات بالا (پيشرفته )
 • امکان تعيين رويت فقط فهرست فاکتور هاي ثبت شده هر کاربر در قسمت فهرست فاکتورها براي همان  کاربر در قسمت حدود دستري کاربران بخش پيشرفته   (پيشرفته )
 • امکان تعيين رويت فقط فاکتورهاي امروز در فهرست فاکتورهاي کاربر در قسمت فهرست فاکتورها براي  همان کاربر در قسمت حدود دستري کاربران بخش پيشرفته ( پيشرفته )
 • امکان استفاده از تقريبا تمامي دستگاههاي pcpos موجود در ايران با تهيه دستگاه پوزبان (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • امکان و يا عدم امکان اصلاح و حذف اسناد و فاکتورها در گزارشات   در قسمت
 • مديريت بخش حدود   و دسترسي کاربران بخش پيشرفته (پيشرفته ، تکميلي )
 • امکان ورود به حسابهاي پکيج هاي دوم و سوم و… با استفاده از کليدهاي ترکيبی Ctrl+k بدون بستن و   بازکردن مجدد برنامه (پيشرفته ، تکميلي وپايه )
 • امکان قفل کردن برنامه و آمدن روي صفحه رمز ورود به برنامه با استفاده ازکليدهاي ترکيبي Ctrl+L (پيشرفته، تکميلي و پايه )
 • امکان ثبت مبالغ تا 11 رقم در هر سطر فاکتور(پيشرفته ، تکميلي )
 • اضافه شدن ستون مقدار و في کالادرگزارش اشخاص هنگام رويت ريز فاکتورها (پيشرفته ، تکميلي وپايه )
 • خروجي به اکسل در گزارش فروش ويزيتور در منوي گزارش ويژه /گزارش فروش ويزيتور ها (در صورت فعال کردن آيتم ويزيتور) (پيشرفته )
 • امکان کپي کردن متن چک در پشت فاکتور فروش و شرح حواله انتقال حساب وشرح هزينه ها با زدن کليدهاي Ctrl+Down (پيشرفته،تکميلي و پايه )
 • پرينت در تمامي قسمت هاي حواله انتقال حساب (پيشرفته ، تکميلي و پايه )
 • امکان تعريف کالاي جديد در منوي امکانات / ورود ابتداي دوره کالا با زدن کليد F11 (پيشرفته ،تکميلي و پايه )
 • امکان رويت ليست چک هاي خرج شده (چک هايي که از ديگران دريافت شده و به شخص ديگري پرداخت شده ) (پيشرفته )
 • امکان مشاهده کد فاکتور 2 در ريز حساب شخص (پيشرفته،تکميلي و پايه )
 • افزايش سرعت در صدور فاکتور براي سيستم هايي که بارکد آنها فعال شده است (پيشرفته )
 • اضافه شدن فهرست راس گيري اسناد بانکي در منوي امکانات
 • امکان اتصال به دستگاه پوز مبنا کارت

امکانات ورژن 13 نرم افزار حسابداری

 • افزایش سرعت صدورفاکتور فروش
 • در ریز حساب اشخاص با زدن کلید اینتر، ابتدا فقط چک های مربوط به شخص مورد نطر رویت می شود،چنانچه مجددا کلید اینتر رابفشارید، تمام سند دریافت را نشان می دهد. (سطح پایه،تکمیلی،پیشرفته)
 • کپي فاکتور خريد در فروش و کپي فاکتور فروش در فروش جديد با استفاده از ctrl+F9 در قسمت اصلاح و حذف فاکتورها (پايه، تکميلي و پيشرفته)
 • اصلاح تاريخ پيش فاکتورهايي که با ctrl+F9 در قسمت اصلاح و حذف به فاکتور تبديل شده اند (همه سطوح)
 • رؤيت گردش کالا از تاريخ تا تاريخ دلخواه در فاکتورهاي خريد و فروش با استفاده از کليد F6 (پايه،تکميلي و پيشرفته)
 • اصلاح و حذف فاکتورهاي خريد و فروش در قسمت گزارشات با استفاده از کليد F2 (تکميلي و پيشرفته)
 • اصلاح و حذف اسناد دريافتي وپرداختي درقسمت گزارشات با استفاده از کليد F3 (پايه، تکميلي و پيشرفته)
 • امکان اصلاح و حذف حواله انتقال حساب، سند آزاد و قبض هزینه در قسمت گزارشات با استفاده از کلید F3 (تکمیلی و پیشرفته)
 • رؤيت گردش ريز حساب صندوق (مشاهده فاکتورهاي خريد و فروش،اسناد دريافتي و پرداختي،حواله انتقال حساب و هزينه ها در صندوق) (پايه، تکميلي و پيشرفته)
 • استفاده از page down-page up در اصلاح وحذف و فهرست فاکتورها، جهت سرچ سريع (همه سطوح)
 • ورودي از اکسل در قسمت معرفي اشخاص و کالاها(پايه،تکميلي وپيشرفته)
 • برگشت از فروش فاکتور فروش انتخابي(با وارد کردن کد فاکتور فروش مي توان فاکتور فروش را برگشت زد) (همه سطوح)
 • پرينت حواله خروج (ctrl+H) از چند فاکتور بصورت متوالي و انتخابي (پايه،تکميلي و پيشرفته)
 • رؤيت فيش واريزي در گردش حساب شخص (پايه،تکميلي و پيشرفته)
 • رؤيت آخرين قيمت فروش، خريد و غيره در قيمت واحد در قسمت صدور پيش فاکتور (پايه، تکميلي و پيشرفته)
 • رأس گيري اسناد دريافتي و پرداختي در قسمت گزارش اشخاص (تکميلي و پيشرفته)
 • رأس گيري اسناد در قسمت هاي صدور و اصلاح و حذف  اسناد دريافت و پرداخت،  صدور و اصلاح و حذف  فاکتورهاي خريد و فروش، گزارش اشخاص (سطح پيشرفته)
 • ترتيب گزارشات براساس تاريخ و ساعت ثبت سند (شماره سند داخلي) (همه سطوح)
 • هشت رقمي شدن تاريخ برنامه در کليه قسمت ها (همه سطوح)
 • تعريف کردن شماره سريال تا 13 رقم (پيشرفته)
 • جمع فاکتور ها در فهرست فاکتور ها با نگه داشتن کلید  کنترل و کلیک کردن روی هر سطر (همه سطوح)
 • جمع ریز حساب هر شخص در بررسی وضعیت بدهکاران با نگه داشتن کلید کنترل و کلیک کردن روی هر سطر (تکمیلی و پیشرفته)
 • نمایش گروه هزینه در تراز کل حسابها ( پایه، تکمیلی و پیشرفته )
 • نمایش سود یا زیان در پشت فاکتور فروش با استفاده از کلید F11(پیشرفته)
 • انتخاب نوع پرینتر و تعداد پرینت و همچنین انتخاب نمونه طراحی شده، قبل از هر پرینت با استفاده از کلیدهای Ctrl+T در پشت فاکتورها(پیشرفته)
 • باز شدن پرینت بارکد در پشت فاکتور خرید با استفاده از کلید F4، جهت آماده سازی تمامی کالاها برای پرینت(پیشرفته)
 • نمایش چک هایی که در سال قبل از اشخاص دریافت شده و هنوز تاریخ سر رسیدشان نرسیده در قسمت میزان تعهد اشخاص و تعهد بدون مانده حساب(پیشرفته)
 • نمایش چک هایی که در سال قبل از اشخاص دریافت شده و هنوز تاریخ سر رسیدشان نرسیده در قسمت میزان تعهد اشخاص (تکمیلی و پیشرفته)
 • معرفی کالای جدید در ابتدای دوره کالا با استفاده از کلیدF11 (پایه، تکمیلی و پیشرفته)
 • باز شدن پرینت چک در فاکتور خرید و سند پرداخت با استفاده از کلیدهای Ctrl+R روی چک (پیشرفته)
 • نمایش مانده حساب شخص در فاکتورها با استفاده از نگه داشتن موس در فیلد کد شخص (پایه، تکمیلی و پیشرفته)
 • افزوده شدن فهرست فرمول تولید (پیشرفته)
 • استفاده از دستگاه پوز تجارت الکترونیک پارسیان در برنامه (پایه، تکمیلی و پیشرفته)
 • انتخاب نوع کاراکتر حروف جدا کننده درتنظيمات مربوط به گزارشات (پايه، تکميلي و پيشرفته)
 • اتصال به دستگاه کارتخوان پارسيان (پايه، تکميلي و پيشرفته)
 • اضافه شدن تعريف درصد تخفيف ومبلغ تخفيف در معرفي کالا (تکميلي و پيشرفته)
 • اضافه شدن تعريف درصد ويزيتور در معرفي کالا (تکميلي و پيشرفته)
 • اضافه شدن عنوان توضيحات در معرفي کالا (پايه , تکميلي و پيشرفته)
 • معرفي اطلاعات کامل اشخاص با فشردن کليد F11 در فاکتورهاهمچنين با فشردن کليدهاي Ctrl+F11 معرفي اشخاص باز مي شود (پايه , تکميلي و پيشرفته)

 امکانات ورژن 12 نرم افزار حسابداری

 • انتخاب پرینتر در پرینت چاپ بارکد (سطح پیشرفته)
 • انتخاب نوع پرینتر در پیش نمایش فاکتور طراحی شده (سطح تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن گزارش فصلی خريد وفروش مختص دارايي  (همه سطوح)
 • قابلیت ایجاد فایل گزارش فصلی خريد وفروش مختص دارايي  (همه سطوح)
 • اتصال نرم افزار به دستگاه pc pos پاسارگاد با مدل v5 ,v5s (همه سطوح)
 • اتصال نرم افزار به دستگاه pc pos  آسان پرداخت با مدل s80
 • همراه با قابلیت اتصال به تمامی حسابهای بانکی عضو شتاب (همه سطوح)
 • ارسال پيامک از طريق برنامه با خرید ماژول و بسته های پنل پیامکی (همه سطوح)
 • اضافه شدن امکان ارسال مانده حساب اشخاص در گزارش اشخاص , وضعيت بدهکاران و بستانکاران (همه سطوح)
 • قابليت طراحي پرينت تراز 2و4 ستوني وگزارش آمار کالا (پیشرفته)
 • اضافه شدن حواله خروج در فهرست فاکتور  (همه سطوح)
 • اضافه شدن گزارش چکهاي پاس شده و وصول شده  (تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن کلام روز همان روز در پرينت فاکتور فروش (تکمیلی وپیشرفته)
 • درج مبلغ فاکتور به حروف در پرينت (طراحي فاکتور) ( تکمیلی وپیشرفته)
 • گرفتن حواله از چند فاکتور (همه سطوح)
 • نمايش راس طلب (مدت تاخيرطلب) در وضعيت بستانکاران  (تکمیلی وپیشرفته)
 • امکان مرتب سازي گزارش آمار کالا براساس حروف الفبا (همه سطوح)
 • گزارش ميزان فروش هر ويزيتور (در گزارشات ويژه) (تکمیلی وپیشرفته )
 • نمايش گزارش خالص اسناد دريافتني و پرداختني و درجريان وصول به تفکيک هر بانک (همه سطوح)
 • امکان مرتب سازي براساس مبلغ بدهي در بررسي وضعيت بدهکاران و گزارش  اشخاص  (همه سطوح)
 • اضافه شدن قابليت معرفي گروه هزينه ( پیشرفته)
 • اضافه شدن تاريخ ميلادي به برنامه (همه سطوح)
 • اضافه شدن اسکين هاي جديد همراه با عکس و فيلم هاي جديد به برنامه (همه سطوح)
 • اضافه شدن تاريخ تسويه براي فاکتور فروش  (همه سطوح)
 • اضافه شدن هشدار فاکتور موعد رسيده در اول برنامه (تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن آلارم براي هر دفتر مالي در سيستم هاي داراي پکيج (تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن کليد بروز رساني برنامه در قسمت عمليات آبونمان (همه سطوح)
 • اضافه شدن گروه اصلي و زير گروه ها در خروجي به اکسل در گزارش آمار کالا  و همچنين در طراحي گزارش آمار کالا (تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن قابليت نمايش تعداد پرينت گرفته شده از فاکتورها (همه سطوح)
 • اضافه شدن فيلد ماليات و عوارض در طراحي فاکتور (تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن محاسبه سود و زيان گروه کالا (همه سطوح)
 • اضافه شدن جمع رديفهای انتخاب شده در ريز حساب اشخاص و رویت افراد بدهکار و بستانکار(همه سطوح)
 • اضافه شدن خروجی به اکسل در قسمت گزارشات ميزان تعهد اشخاص و جستجوی پیشرفته جستجوی چک (سطح تکمیلی وپیشرفته)
 • اضافه شدن خروجی به اکسل در قسمت اقساط اقساط موعد رسيده (سطح پیشرفته)
 • اضافه شدن ستون شهر در پرينت سند دريافت (همه سطوح)
 • اضافه شدن کاراکترهای بيشتر در قسمت ثبت سريال، در سيستم هايی که ثبت سريال فعال است (سطح پیشرفته)
 • نمایش تعداد پرینت فاکتور در زمانی که پرينتر فيش زن فعال باشد ونوع طراحی پيش فرض انتخاب شده باشد (همه سطوح)

امکانات ورژن 11 نرم افزار حسابداری

 • امکان نمايش کد 2فاکتور در فهرست فاکتور ونيز گزارشات اشخاص
 • فعال وغير فعال کردن کد 2 فاکتور
 • طراحي براي حواله خروج کالا (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي چک تضميني پرداختي (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي چک تضميني دريافتي (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي چک باطله (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي سند آزاد (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي معرفي کالا (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي گزارش اشخاص (سطح پيشرفته)
 • طراحي براي فاکتور خريد ، پيش فاکتور فروش ، برگشت از فروش ، برگشت از خريد (سطح پيشرفته)
 • زمان گرفتن ريکاوري پوشه بک آپ ها نيز در سي دي يا دي وي دي ذخيره مي شود
 • رايت بک آپ و ريکاوري برروي دي وي دي
 • تيک دار کردن حسابها در گزارش اشخاص و روئيت وضعيت حسابها
 • امکان 8 درصد ماليات بر ارزش بطور اتوماتيک
 • کليد ميانبر ctrl+d در دفتر تلفن ويادآور
 • آلام اقساطي که موعد آنها رسيده (سطح تکميلي و پيشرفته)
 • آلام کالاهايي که مقدارشان به مقدار سفارش رسيده (سطح تکميلي و پيشرفته)
 • آلارم اسناد درجريان وصول (سطح تکميلي و پيشرفته)
 • اضافه شدن آلارم اسناد دريافتني (سطح تکميلي و پيشرفته)
 • ات بيشتر درخروجي به اکسل معرفي کالا مثل زير گروه کالا،نقطه سفارش و…
 • ثبت اعشار در قيمت هاي پيش فرض در معرفي کالا در صورت فعال بودن در تنظيمات فاکتورها
 • درج تاريخ دلخواه در قسمت F6(گردش کالا در فاکتور)و ctrl+q
 • اضافه شدن گزينه ي F5 در پشت فاکتور ها جهت تسويه ي نقدي
 • درج شماره کارت و توضيحات در معرفي حساب هاي بانکي
 • مرتب سازي گزارش خالص اسناد دريافتي
 • مرتب سازي گزارش خالص اسناد پرداختني
 • مرتب سازي گزارش خالص اسناد در جريان وصول
 • رويت گزارش شخص در بازه زماني دلخواه در ctrl+s
 • رويت نام شخص در گزارش خالص اسناد دريافتني
 • محدود کردن کاربر در دسترسي به قيمت هاي پيش فرض فروش و پيش فرض خريد در فاکتورها
 • صدورفاکتورخريد ،برگشت ازفروش و برگشت از خريد در فهرست
 • اضافه شدن گزينه ي F5 در پشت فاکتور ها جهت تسويه ي نقدي
 • در F12 و يا جستجوي کالا (ctrl+q)امکان درج تاريخ دلخواه در قسمت F6(گردش کالا)
 • ثبت اعشار در قيمت هاي پيش فرض در معرفي کالا در صورت فعال بودن مورد 2 در تنظيمات فاکتورها
 • اضافه شدن موارد امکانات بيشتر معرفي کالامثل زير گروه کالا،نقطه سفارش و…در خروجي به اکسل گرفته شده ازگزارش آمار کالا.
 • آلارم اسناد دريافتني
 • آلارم اسناد درجريان وصول
 • آلارم کالاهايي که مقدارشان به مقدار سفارش رسيده
 • آلارم اقساطي که موعد آنها رسيده
 • تغيير کاربر باctrl+L
 •      جايگزين شدن ctrl+q(جستجوي پيشرفته کالا)به جاي F12(جستجوي کالا)
 • اضافه شدن گروه اشخاص در ctrl+s(جستجوي پيشرفته اشخاص)
 • رويت کلام روزدر همه ي قسمت هاي برنامه با کليد ctrl+b
 • اضافه شدن گزينه تسويه فاکتور با تخفيف(F6) در پشت فاکتور ها و پيش فاکتور جهت صفر کردن مانده فاکتور
 • اضافه شدن همه امکانات فاکتورفروش مثل ماليات ،تخفيف هر خط کالا ،هزينه هاي پشت فاکتور ،شماره سريال و…به پيش فاکتورفروش
 • مرتب سازی فهرست فاکتورهاي فروش ،خريد،برگشت از فروش ،برگشت از خريد و پيش فاکتورفروش براساس تاريخ،کد شخص،نام شخص،شماره فاکتور،مبلغ فاکتور و مانده فاکتور و کد صندوق
 • صدور فاکتورفروش ،خريد ،برگشت از فروش و برگشت از خريد در فهرست
 • صدور پيش فاکتورفروش در فهرست پيش فاکتورفروش
 • افزايش سرعت باز شدن فهرست فاکتور فروش ،خريد ،برگشت از فروش و برگشت از خريد
 • افزايش سرعت بازشدن فهرست پيش فاکتور
 • محدود کردن کاربر در دسترسي به قيمت هاي پيش فرض فروش و پيش فرض خريد در فاکتورها
 • استفاده بک آپ برنامه پايه بعد از ارتقا به تکميلي و يا پيشرفته در شبکه
 •      امکان رويت نام شخص در گزارش خالص اسناد دريافتنی
 • انتخاب کالا در روئيت وضعيت حساب با وارد کردن شماره کد کالا
 • تسويه مانده فاکتور فاکتور فروش ،خريد،برگشت از فروش و برگشت از خريد با استفاده از کليد Spaceدر قسمت مبلغ نقد و يا تخفيف
 • بالارفتن سرعت نمايش سود هر فاکتور
 • بالا رفتن سرعت نمايش سود هر شخص
 • دفتر تلفن و ياد آور در امکانات برنامه
 • درج شماره فرعي فاکتور (کد دوم فاکتور)در فاکتور فروش وخريد
 • ثبت حق ويزيتور در فاکتور برگشت از فروش
 • رويت موجودي کالا در هر انبار (در حالت چند انباره) با استفاده از کليد F12 و يا Enter درقسمت کد انبار
 • اضافه شدن Ctrl+s و Ctrl+q به موارد حدود دسترسي کاربران
 • تعريف دو شماره حساب بانکي در اطلاعات کامل اشخاص
 • ثبت توضيحات در حواله بين انبار ها
 • رويت گزارش شخص در بازه زماني دلخواه در ctrl+s
 • رويت گزارش کالا در بازه زماني دلخواه در ctrl+Q
 • مرتب سازی گزارش خالص اسناد در جريان وصول
 • مرتب سازی گزارش خالص اسناد پرداختني
 • مرتب سازی گزارش خالص اسناد دريافتي
 • هماهنگ شدن رنگ آلارم اسناد (پرداختي،دريافتي ،در جريان وصول و…)با رنگ صفحات برنامه
 • تیک کردن حسابهای اشخاص،بانک و صندوق