نرم افزار حسابداری تکمیلی سومین سطح از نرم افزار حسابداری تیزپرداز می باشد. جهت بررسی دموی این محصول می توانید نرم افزار یک ماه رایگان حسابداری را از طریق این لینک دانلود و آن را نصب نموده و پس از اجرا سطح تکمیلی را انتخاب نمایید. می توانید به طور کامل این امکانات نرم افزار حسابداری تکمیلی را بررسی نمایید و پس از مطالعه و مشاهده کامل امکانات آن، اقدام به خریداری نرم افزار حسابداری تیزپرداز سطح تکمیلی نمایید.

 

قیمت  :  18,000,000  ریال

(شماره شناسنامه ای اثر 032385-08609-8 می باشد)

امکانات نرم افزار حسابداری تیزپرداز سطح تکمیلی

 • کلیه امکانات نرم افزار حسابداری پایه در نرم فزار حسابداری تکمیلی نیز قابل استفاده است.
 • قابلیت شبکه نمودن تا دو نرم افزار حسابداری تیزپرداز با تهیه دو بسته نرم افزار تکمیلی
 • امکان معرفی تا 5 کاربر با تعیین حدود دسترسی برای هر کاربر در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • امکان معرفی تا 10 انبار و امکان انتقال کالا بین انبارها و امکان معرفی چند صندوق در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • امکان گروه بندی کالاها (تا سه سطح) و اشخاص (دو سطح) تا 100 گروه
 • بررسی وضعیت بدهکاران و مرتب سازی بر پایه راس تاریخ بدهی، نام و کد شخص در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • هشدار اسناد دریافتنی و پرداختنی و در جریان وصول و کالاهای کسری در انبار وفاکتورهای موعد رسیده
 • بررسی وضعیت بستانکاران و مرتب سازی بر اساس نام و کد شخص در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی بر اساس نام و کد شخص در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • تراز اسناد بانکی (تراز اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول به صورت ماهانه و محاسبه وضعیت مثبت یا منفی در هر ماه)
 • گزارش آمار کل انبارها به تفکیک هر انبار یا گروه کالا در هر انبار در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • سیستم چند واحدی کالا و امکان معرفی واحد برای کالاها تا 50 واحد
 • پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید و گزارش چک های پرینت شده در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • امکان طراحی و پرینت فاکتور(همراه 13 نمونه طراحی شده) و فاکتور رسمی در نرم افزار حسابداری
 • استفاده از شماره فنی برای هر کالا جهت صدور فاکتور در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • امکان اضافه نمودن درصد و مبلغ حق ویزیتور در پشت فاکتور فروش
 • امکان ثبت چک های باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی
 • مشاهده اطلاعات کالا و اشخاص به صورت پیشرفته در همه قسمت های نرم افزار حسابداری سطح تکیمیلی
 • دفتر روزنامه (مشاهده ثبت عملکرد روزانه به صورت دو طرفه)
 • امکان رویت سود و زیان هر شخص و هر فاکتور در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • امکان رویت ریز حساب هر شخص به صورت تفکیکی (به عنوان مثال فقط پرداختی های نقدی یا دریافتی های نقدی یا چک های پرداختی و دریافتی و …)
 • مشاهده گزارش کالا و رویت ریز خرید و فروش کالا در همه قسمت های نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • مشاهده گزارش اشخاص و رویت ریز حساب اشخاص در همه قسمت های نرم افزار حسابداری
 • محاسبه مساحت در فاکتور فروش برای کالاهایی که قیمت آن بر اساس مساحت محاسبه می شوند.
 • صدور فاکتورهای خرید و فروش , امانی, سفارش خرید و ضایعات
 • امکان محاسبه تخفیف کالا در هر سطر از فاکتورها در نرم افزار حسابداری سطح تکمیلی
 • تراز حسابها 2 و 4 ستونی و تراز آزمایشی 2 ستونی
 • نمايش راس طلب (مدت تاخيرطلب) در وضعيت بستانکاران
 • گزارش ميزان فروش هر ويزيتور در گزارشات ويژه