اخبار سایت, اخبار فناوری

ثبت صندوق و نرم افزار سامانه های فروشگاهی | اداره مالیات

ثبت صندوق و نرم افزار سامانه های فروشگاهی

آیا اصناف مختلف ملزم به خرید نرم افزار از شرکت خاصی می باشند؟
خیر، می توانند هر نرم افزاری را که خود مایل باشند تهیه نموده و از آن استفاده نمایند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، باتوجه به اینکه این سازمان قصد ندارد برای هیچ یک از شرکتهای تولید کننده نرم افزار در ارتباط با سامانه فروشگاهی تاییدیه صادر نماید، لذا استفاده از نرم افزار شرکت هایی که قابلیت تولید ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش مودیان که در بخش “صورت الکترونیکی معاملات” در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی www.tax.gov.ir در دسترس می باشد، را دارند از نظر سازمان امور مالیاتی کشور بلامانع است.

ثبت صندوق و نرم افزار سامانه های فروشگاهی